Adwokat Ewa Buszkowska-Grygielska

Adwokat Kalisz Ewa Buszkowska-Grygielska

O kancelarii

Adwokat Ewa Buszkowska – Grygielska świadczy profesjonalną pomoc prawną. Zakres usług obejmuje m.in.:  reprezentację  przed jednostkami organizacyjnymi  prokuratury,  sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także reprezentację Klientów w trakcie negocjacji z kontrahentami,  udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, regulaminów oraz kompleksowych opinii prawnych, pism procesowych oraz wszelkich pism urzędowych.

Oferta usług Kancelarii jest kierowana do Klientów indywidualnych oraz do małych i dużych przedsiębiorstw.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biegłymi z dziedziny wyceny szkód komunikacyjnych. Zapewnia to kompleksowość świadczonych usług prawnych.

Ewa Buszkowska-Grygielska Adwokat Kalisz

Adwokat Ewa Buszkowska-Grygielska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2007r. odbywała aplikację sądową. W 2007 roku po złożeniu egzaminu sędziowskiego, rozpoczęła pracę w Sądzie Rejonowym w Kaliszu. Swoje doświadczenie zawodowe i praktykę zdobywała jako asystent sędziego w Wydziale II Karnym, Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich oraz Wydziale I Cywilnym. Następnie od 2011 roku rozpoczęła pracę w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w Wydziale V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Posiada także doświadczenie jak członek organów nadzoru spółek prawa handlowego.

W 2014 roku uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i z zaangażowaniem prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

W okresie 2014-2016r. zajmowała się także działalnością dydaktyczną, prowadząc wykłady z zakresu prawa pracy dla studentów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Odbyta aplikacja sądowa i wieloletnia praca w wymiarze sprawiedliwości, pozwoliła Adwokat Ewie Buszkowskiej – Grygielskiej  na zdobycie dużego doświadczenia w zakresie praktycznego stosowania prawa, które wykorzystuje aktualnie dla dobra swoich Klientów.

Oferta

Sprawy karne

Sprawy cywilne

Sprawy Rodzinne

Odszkodowania

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawy administracyjne

kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Buszkowska-Grygielska